Modivo i Eva Longoria - wspólne wsparcie walki z epidemią COVID-19