Wrażliwość stanowi o naszej sile – premiera debiutanckich wierszy Łukasza Bogusławskiego we współpracy z MODIVO