MODIVO S.A. z pomocą materialną oraz wsparciem dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie